Puncový zákon

Na Slovensku platí puncový zákon, ktorý upravuje povinnosti výrobcov šperkov týkajúcich sa puncovania. Tento zákon stanovuje povinnosti výrobcov, ale tiež kontrolné právomoci štátnych orgánov, ktoré majú za úlohu dohliadať na dodržovanie pravidel puncovania. Na Slovensku máme štátne puncové značky, značky označujúce rýdzosť a výrobné značky. 

Štátny slovenský punc je oficiálne označenie, ktoré se používá pre puncovanie šperkov na Slovensku. Je to typ puncu, ktorý je vydaný štátnym orgánom, a ktorý garantuje, že šperk spĺňa stanovené nároky na kvalitu a čistotu kovu. Puncovanie šperkov štátnym slovenským puncom je povinné pre všetky šperky, vyrobené z drahých kovov, ktoré sa predávajú na Slovensku.

Značky označujúce rýdzosť sú používané k zisteniu rýdzosti, z ktorej je výrobok vyrobený. Napríklad značka 585 znamená, že zlato je 14 karátové, značka 750 označuje 18 karátové zlato a značka 999 označuje zlato s rýdzosťou 24 karátov. Striebro má napríklad značku 925, znamená že obsahuje 92,5 % striebra a zbytok je obvykle meď.

Výrobná značka na šperku je značka, ktorú používá výrobca k označeniu svojho výrobku. Táto značka je jedinečná pre každú registrovanú spoločnosť či zlatníka. Značku prideľuje puncový úrad. Zvyčajne sa používajú iniciály zlatníka či spoločnosti.

Zákazníci môžu použiť výrobnú značku k zisteniu informací o výrobcovi.

Cieľom puncovania na Slovensku je zaistenie transparentnosti a ochrana spotrebiteľa. Zároveň puncovanie pomáhá bojovať proti falzifikátom šperkov.

Puncovanie šperkov štátnym slovenským puncom je povinné pre všetky šperky vyrobené z drahých kovov, ktoré sa predávajú na Slovensku. Výnimkou sú zlaté šperky s nižšou hmotnosťou ako 0,5g, pri striebre s nižšou hmotnosťou ako 2g.