Výroba retiazky

Výroba retiazky začína tým, že zlatník zo zlatého ingotu vyrobí drôtik požadovaného priemeru. Drôtik potom natočí na medené jadro, ktorého tvar určuje výsledný tvar očiek retiazky. Následne jadro vyberie a zo vzniknutej špirály postupne reže jednotlivé očká. Narezané očká postupne spája až kým nedosiahne požadovanú dĺžku retiazky. Na záver retiazku vyleští.